Styrelsen

 

Borlänge Konststudiegrupp

Styrelse

 

Ordförande Margaretha Hedlund

Sekreterare Ann-Louise Jonsson

Ledamot Monika Häglund

Ledamot Gunilla Lindgren

Ledamot Lena Dalgärde

Ersättare Kristina Persson

 

 

Övriga valda

 

Revisor Karin Gille

Revisor Elisabeth Falken

Ersättare Birgitta Nickolausson

 

Valberedning:

Gunilla Jämte

Inga-Lisa Spåls

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Borlänge Konststudiegrupp