Styrelsen

Borlänge Konststudiegrupp

Styrelse

 

Ordförande Margaretha Hedlund

Kassör Håkan Pettersson

Sekreterare Britta-Karin Engberg

Ledamot Ann-Louise Jonsson

Ledamot Karin Gille

Ledamot Monika Häglund

Ledamot Lennart Aspman

Ersättare Gunilla Lindqvist

 

 

Övriga valda

 

Revisor Bo Törnqvist

Revisor Elisabeth Falken

Ersättare Inger Christiansen

Ersättare Birgitta Nickolausson

 

Valberedning:

Gunilla Jämte

Inga-Lisa Spåls

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Borlänge Konststudiegrupp