Styrelsen


STYRELSEN


Ann-Louise Jonsson, ordförande


Birgitta Gustafsson, sekreterare


Monica Häglund, kassör och inköp


Marita Björnbom, ledamot


Anna-Liisa Bergkvist, ledamot


Minna Ervasti, ledamot


Gertrud Karlsson, suppleant


REVISORER


Karin Gille, ordinarie


Elisabeth Falken, ordinarie


Birgitta Nickolausson, suppleant


Copyright © All Rights Reserved Borlänge Konststudiegrupp